Nyheder fra Foreningen Veksø Skoles Venner

VSV deltog i skole-workshop

VSV deltog i Egedal Kommunes workshop d. 24. august 2017 om fremtiden for skoleområdet i Egedal Kommune med fokus på både besparelser og kvalitetsløft.

Dennis Pedersen fra VSV's bestyrelse deltog.Læs hans referat.

Læs ogsåreferat fra bestyrelsesmødeom VSV's oplæg til workshop samt planer for efteråret.

 

Generalforsamling 2016 og Ekstra ordinær 2017

Efter den ekstraordinære genralforsamling d. 6. april 2017 blev bestyrelsen fornyet.

Den nye bestyrelse består nu af:

Helle V. Jellesen (Formand)

Niels S. Nielsen (Kasserer)

Dennis Pedersen (Bestyrelsesmedlem)

Kim Nyby (Bestyrelsesmedlem)

Peter Fjeldsted (Bestyrelsesmedlem)

Mikala Wørts (Bestyrelsessuppleant)

Kristian Hopp (Bestyrelsessuppleant)

Lillian Jensen (Revisor)

Troels Hirtshals (Revisorsuppleant)

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Læs referat fra den ordinære generalforsamling.

 

Generalforsamling 2015

Den 23. oktober blev der afholdt generalforsamling i Veksø Skoles Venner.

Læs referat og se regnskab og budget.

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Helle Jellesen (formand)
Lillian Jensen (kasserer)
Niels Samsø Nielsen
Kim Nyby (2015)
Peter Fjelsted (2015)

Suppleanter:

Troels Hirshals
Louis Honoré

Valg af revisor:

Claus Felby (genvalgt)
Lars Bugge (genvalgt)

 
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter