Nyheder fra Foreningen Veksø Skoles Venner

Generalforsamling 2018

Der afholdes Generalforsamling 2018 i Veksø Skoles Venner
Mandag d.12. marts kl.20.00 på Veksø Skole.
-
Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab

4. Behandling af indkomne forslag

5. Forelæggelse af budget for det følgende år

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7

8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant

9. Eventuelt

Bestyrelsen fremsender følgende forslag til tekstændring i Vedtægterne;
"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tredje kvartal".
til;
"Den ordinære generalforsamling afholdes årligt, og tilsigtes at afholdes i 3.kvartal".
-
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
 

VSV deltog i skole-workshop

VSV deltog i Egedal Kommunes workshop d. 24. august 2017 om fremtiden for skoleområdet i Egedal Kommune med fokus på både besparelser og kvalitetsløft.

Dennis Pedersen fra VSV's bestyrelse deltog.Læs hans referat.

Læs ogsåreferat fra bestyrelsesmødeom VSV's oplæg til workshop samt planer for efteråret.

 

Generalforsamling 2016 og Ekstra ordinær 2017

Efter den ekstraordinære genralforsamling d. 6. april 2017 blev bestyrelsen fornyet.

Den nye bestyrelse består nu af:

Helle V. Jellesen (Formand)

Niels S. Nielsen (Kasserer)

Dennis Pedersen (Bestyrelsesmedlem)

Kim Nyby (Bestyrelsesmedlem)

Peter Fjeldsted (Bestyrelsesmedlem)

Mikala Wørts (Bestyrelsessuppleant)

Kristian Hopp (Bestyrelsessuppleant)

Lillian Jensen (Revisor)

Troels Hirtshals (Revisorsuppleant)

Læs referatet fra den ekstraordinære generalforsamling.

Læs referat fra den ordinære generalforsamling.

 
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter