Nyheder fra Foreningen Veksø Skoles Venner

Helle Jellesen nyvalgt formand på generalforsamling

På årets generalforsamling i Veksø Skoles Venner d. 24. oktober takkede Jacob Sterling af som formand for at koncentrere sig om hvervet som oldermand i Borgerlauget.
Som ny formand blev valgt Helle Jellesen.

Den nye bestyrelse er desuden:

Niels Samsø Nielsen (nyvalgt)
Lillian Jensen – kasserer (ikke på valg)
Troels Hirshals (ikke på valg)
Kim Laulund (ikke på valg)
Suppleanter:
Louis Honoré - (nyvalgt)
Helle Rønnow - (nyvalgt)
Revisor: Claus Felby (genvalgt)
Revisorsuppleant: Lars Bugge (nyvalgt).
 
Læs referat fra generalforsamlingen her.
 

Skolestruktur vedtaget - Veksø Skole bevaret

Egedal Kommune har omsider fået en skolestruktur, der betyder, at undervisningen fortsætter på alle nuværende 12 skoler - herunder også Veksø Skole. 

Veksø Skoles Venner er tilfredse med beslutningen alt taget i betragtning. 

Nedenfor er nogle af detaljerne i beslutningen: 

- Forslaget om fire nye skoledistrikter med 12 undervisningsmatrikler vedtages.
- Det skal undersøges, hvor distriktsgrænsen mellem skoledistrikterne skal ligge i Søsum og Stenlille.
- Det skal undersøges, om skolevejene er trafiksikre.
- Administrationen skal i samarbejde med skolebestyrelser, ledelse og medarbejdere i de nye distrikter beskrive indhold, struktur og organisering, der kan danne grundlag for en ny styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune, som vil blive politisk behandlet i starten af 2014.
- En eventuel lukning af en skole eller skolematrikel kun kan foretages af Kommunalbestyrelsen efter sædvanlig politisk proces.

 

Læs mere om den nye skolestruktur på Egedal Kommunes hjemmeside.

 

Nyt skoleår begyndt

Skoleåret 2013/14 på Veksø Skole blev sat godt i gang med taler, sang og musik.

veksø  

 

 

 

 
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter