Nyheder fra Foreningen Veksø Skoles Venner

Skolestruktur vedtaget - Veksø Skole bevaret

Egedal Kommune har omsider fået en skolestruktur, der betyder, at undervisningen fortsætter på alle nuværende 12 skoler - herunder også Veksø Skole. 

Veksø Skoles Venner er tilfredse med beslutningen alt taget i betragtning. 

Nedenfor er nogle af detaljerne i beslutningen: 

- Forslaget om fire nye skoledistrikter med 12 undervisningsmatrikler vedtages.
- Det skal undersøges, hvor distriktsgrænsen mellem skoledistrikterne skal ligge i Søsum og Stenlille.
- Det skal undersøges, om skolevejene er trafiksikre.
- Administrationen skal i samarbejde med skolebestyrelser, ledelse og medarbejdere i de nye distrikter beskrive indhold, struktur og organisering, der kan danne grundlag for en ny styrelsesvedtægt for folkeskolen i Egedal Kommune, som vil blive politisk behandlet i starten af 2014.
- En eventuel lukning af en skole eller skolematrikel kun kan foretages af Kommunalbestyrelsen efter sædvanlig politisk proces.

 

Læs mere om den nye skolestruktur på Egedal Kommunes hjemmeside.

 

Nyt skoleår begyndt

Skoleåret 2013/14 på Veksø Skole blev sat godt i gang med taler, sang og musik.

veksø  

 

 

 

 

Veksø Skoles Venner svarer på plan for ny skolestruktur

VSV er særdeles tilfreds med, at skolelukninger ikke længere er et tema og hilser de gode intentionerder er oplistet som fordele ved en ny skolestruktur, velkommen. Men VSV finder samtidig, at oplægget i flere henseender giver anledning til bemærkninger, som bør indgå i kommunalbestyrelsens overvejelser i den videre proces. 

Læs VSV's høringssvar til planen for Egedals fremtidige skolestruktur

 
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Støt os
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter
  • Vedtægter