Generalforsamling 2023 d. 7. juni kl. 17

Så er det blevet tid til generalforsamling i vores forening.

Generalforsamlingen afholdes:
onsdag d. 7. juni kl. 17.00 på Veksø Skole (SFO’en)

Forslag til dagsordenen er meget velkommen,
fx initiativer, støttemuligheder eller andet,
og bedes sendt til
vekso.skoles.venner@gmail.com
to dage før generalforsamlingen.

Vi søger også hele tiden nye medlemmer til bestyrelsen,
så hvis du har mulighed, så skriv også til vekso.skoles.venner@gmail.com

Heidi Schwartz stopper i bestyrelsen i år. Stort tak for indsatsen fra os alle🙏😊

Vel mødt 🙂
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Dennis Pedersen
Niels S. Nielsen
Kim Nyby
Anne Rudat

Dagsordenen til VSV generalforsamling er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Forelæggelse af budget for det følgende år
  6. Fastsættelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7
  8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
  9. Eventuelt