Det vi gør

Politisk stemme

Vi vil arbejde aktivt for Veksø Skoles interesser ved at være en uafhængig lokalpolitisk stemme i Egedal, som arbejder for Veksøs interesser i forhold til skole og fritidsliv. Vi vil give input til arbejdet i den fælles skolebestyrelse for Veksø Skole og Lærkeskolen, og vi vil gå i dialog med kommunalpolitikerne.

Økonomisk støtte

Vi vil bidrage økonomisk til skolens arbejde. Det er sparetider i kommunen og det er planen at langt størstedelen af medlemsindtægterne skal gå til at støtte aktiviteter på og omkring skolen. Naturligvis i samarbejde med skoleledelse og skolebestyrelse, så pengen går til det, der er mest brug for. 

Praktisk hjælp

Det er også planen, at vi vil stille os til rådighed med praktisk hjælp til skolen. Det kunne være hjælp til håndværkeropgaver eller bare ekstra ‘hænder og fødder’, når der er særlige arrangementer på skolen.