Det vi vil

Veksø er en lille by, som er præget af stort engagement og initiativ. Det vil vi med Veksø Skoles Venner gerne hjælpe med til at sikre og styrke i fremtiden.

Veksø Skole er en forudsætning for at byen er attraktiv for børnefamilier – både dem, som allerede bor her, og dem, som vi gerne vil have til at flytte til!

Læs her, hvad vi konkret arbejder for:

  1. Der skal være en god skole i Veksø, hvor alle byens børn kan gå skole til 4. klasse – gerne længere. Børn fra andre dele af Egedal skal også være velkomne!
  2. Der skal være en god fritidsklub i Veksø for de lidt større børn, så de kan have et godt fritidsliv i deres lokalområde.
  3. Der skal være gode rammer for idræt og andre fritidsaktiviteter, som støtter op om et godt og sundt børneliv.