Generalforsamling 24. juni

Kære alle medlemmer af Veksø Skoles Venner

Der afholdes Generalforsamling 2021 i Veksø Skoles Venner
Torsdag d. 24. Juni kl. 17.00 på Veksø Skoles legeplads.
Bestyrelsen har valgt at afholde generalforsamlingen inden sommerferien,
selvom vi ikke overholder varslet for indkaldelsen.

Dagsordenen er:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning (Sendt ud som nytårsbrev)
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det følgende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7
8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
9. Lukning af Veksø Skoles Venner
10. Eventuelt

Forslag til foreningens aktiviteter er meget velkommen, fx initiativer, støttemuligheder eller andet og skal være bestyrelsen i hænde senest 3 dage før generalforsamlingen.
Endelig dagsorden m.m. offentliggøres på foreningens facebookside en uge før afholdelse af generalforsamlingen.

Vel mødt 

Venlig hilsen
Bestyrelsen