GF 2021 – Regnskab og budget og nye bestyrelsesmedlemmer

Før sommerferien lykkedes det at få afholdt årets generalforsamling i Veksø Skoles Venner.

På generalforsamlingen blev det blandt andet diskuteret, om foreningen stadig har relevans nu, hvor Veksø Skole ikke længere er direkte lukningstruet. De fremtidige mål og muligheder for foreningen blev vendt og drejet, og det blev besluttet ikke at nedlægge foreningen. Der skal dog gøres en indsats for at få en bedre kontakt til forældrene.

Det var derfor også til stor glæde, at der var mødt nye ansigter op til generalforsamlingen, og at tre nye medlemmer blev valgt ind i bestyrelsen. De nye bestyrelsesmedlemmer er Anne Rudat og Heidi Schwartz med Henrik Nexøe Langsted som suppleant. 

Stort velkommen til alle tre. Vi glæder os til samarbejdet.

Det betyder også, at vi siger farvel til Helle Jellesen og Karen Forsting.
Kæmpe tak til jer begge for indsatsen gennem alle årene.

Den nye bestyrelse i Veksø Skoles Venner består nu af:
Dennis Pedersen (Formand)
Niels S. Nielsen (Kasserer)
Kim Nyby
Anne Rudat
Heidi Schwartz
Henrik Nexøe Langsted (Bestyrelsessuppleant)

Her finder du regnskab 2020, budget 2021 og referat fra GF 2021.