Dette har vi støttet i 2022

I 2022 har foreningen støttet:
– Nyt sæt floorball-stave til en klasse i god kvalitet (sammen med Menighedsplejen).  
– Optegningsmaskine så der kan laves ostebaner, hinkeruder mv.   

På årets generalforsamling besluttede vi at nedsætte medlemskontingentet til 50 kr pr. år.
Dette bl.a. for at se om det lavere kontingent kan tiltrække flere nye medlemmer med børn på skolen.
Desuden fordi at der ikke vurderes at være det store behov for støtte til skolen i 2023 og foreningen ønsker ikke at samle penge sammen.

På generalforsamlingen blev der bl.a. snakket om:

Foreningens fremtid – giver det mening at holde foreningen kørende, når skolen ikke er direkte lukningstruet, men udfordringen er, at for mange elever ønsker at gå på skolen.

Muligheden for at tiltrække nye medlemmer til foreningen og især bestyrelsen, som har elever på skolen, fx få fornyet folder om foreningen, som kan uddeles ved skolestart.

Støtte der bliver lavet et skilt på skolens facade med ‘Veksø Skole’

Støtte til bedre trafiksikring foran skolen i form af fx ekstra vejbump og skiltning.

Læs mere i bestyrelsens beretning i referatet fra generalforsamling 2023.

Læs om foreningens betyrelse på siden ‘Om os‘.